กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

|

อบต.ทับสวาย นำโดย นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้า ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา 90 พรรษา บริเวณป่าสาธารณะประโยชน์ บ้านบุตะเภา หมู่ที่ 6 และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกทดแทนต้นไม่ที่ตายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)