ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย (ศพอส.)

นายปราโมทย์ แก้วสีทา รองนายกอบต.ทับสวาย ,นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการนายก อบต.ทับสวาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ฯ ,พัฒนาการจังหวัด ,พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านนายสละ สาระบัว บ้านทับสวาย หมู่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายสละ สาระบัว และกองทุนบทบาทสตรีตำบลทับสวาย ได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 4 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น

อ่านเพิ่มเติม »

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยท่านนายกสิทธิชัย ลวกไธสง จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย วันผู้สูงอายุตำบลทับสวาย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสรงน้ำพระและ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในงานท่านสส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง และท่านผู้กำกับ สภ.ห้วยแถลง ได้มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในตำบล

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์ ศพอส.ทับสวายดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ การให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโควิด ประโยชน์การรับวัคซีนป้องกันโควิดและการทำเทียนหอมไล่ยุง

อ่านเพิ่มเติม »

นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสิทธิชัย ลวกไธสง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย และผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »