ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ

อ่านเพิ่มเติม »