ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ร่วมกับงาน สาธารณสุข อบต.ทับสวาย ได้ออกให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

คณะผู้บริหาร อบต.ทับสวาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะครู ศพด.อบต.ทับสวาย มอบเงิน และอุปกรณ์ยังชีพให้กับครอบครัว ด.ช.อภิวิชญ์ เที่ยงไธสง เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย เนื่องจากประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่อยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม »