|

ประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง และรณรงค์ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมหลายพื้นที่ ซึ่งหากฝนตกอาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้ อบต.ทับสวาย จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง และรณรงค์ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว