โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยนายสิทธิชัย ลวกไธสง อบต.ทับสวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย ดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5