แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

|