อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 หน้า รพ.สต.ทับสวาย

|

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สมาชิก อปพร.ตำบลทับสวาย ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรในการอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ ณ บริเวณหน้า รพ.สต.ทับสวาย