อบต.ทับสวาย โดยนายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสซิก้า ภายในตำบลทับสวาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

|