อบต.ทับสวาย โดยนายกสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มอบยากำจัดแมลงพาหนะ และการออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลทับสวาย ทั้ง 8 หมู่บ้าน

|