ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจาก อบต.งิ้ว และ อบต.ตะโก

|