วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

|

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน สุนัขและแมว