รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม อปพร.อบต.ทับสวาย ในรอบปี 2564 และประชุมจัดเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปรใหม่ 2565

|