มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์ ” เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา “