ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566)

|