ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

|