ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

|