ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร “ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแลส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทัสวาย” และพิจารณาระเบียบศูนย์ฯ

|