ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

|

ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ทับสวาย อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 และ เรื่อง กำหนดอัตราภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

*สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ตามไฟล์ด้านล่างนี้*

จาก งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)