ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 สามารถชำระได้ภายใน สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามการชำระภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 044391374 ในเวลาทำการ

|