ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

|