ประกาศเจตนารมณ์ ” งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

|