ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง อบต.ทับสวาย

|