นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สจ.เขตอำเภอห้วยแถลง และนายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ทับสวาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564

|