นายวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ทับสวาย ร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

|