นายปราโมทย์ แก้วสีทา รองนายกอบต.ทับสวาย ,นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการนายก อบต.ทับสวาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ฯ ,พัฒนาการจังหวัด ,พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านนายสละ สาระบัว บ้านทับสวาย หมู่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายสละ สาระบัว และกองทุนบทบาทสตรีตำบลทับสวาย ได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 4 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น

|