นายปราโมทย์ แก้วสีทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลทับสวาย ประธานในพิธีเปิดโครงการสูงวัย ใส่ใจไร้พุง

|