นายบุญถม คำพิลา ผู้ทำธุรกิจฟาร์มสุกรตำบลทับสวาย ได้นำมูลสุกรของฟาร์มสุกรระบบปิดมาจัดทำพลังงานทดแทน BIO GAS เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เกี่ยวกับารนำก๊าซมาใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายให้สมาชิก ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือฟาร์มนายบุญถม คำพิลา

|