นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

|