นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมพนักงานกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิค-19 สนับสนุนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งระเทศไทย

|