ตรวจโรงขนมจีน

|

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโรงขนมจีน ตามเหตุร้องเรียนของประชาชนตำบลทับสวาย