ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยท่านนายกสิทธิชัย ลวกไธสง จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย วันผู้สูงอายุตำบลทับสวาย กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสรงน้ำพระและ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และในงานท่านสส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง และท่านผู้กำกับ สภ.ห้วยแถลง ได้มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในตำบล

|