งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

|

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.ทับสวายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๔ จำนวน  ๒  ราย