คณะผู้บริหาร อบต.ทับสวาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะครู ศพด.อบต.ทับสวาย มอบเงิน และอุปกรณ์ยังชีพให้กับครอบครัว ด.ช.อภิวิชญ์ เที่ยงไธสง เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย เนื่องจากประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่อยู่อาศัย

|