ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis