กิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และศพด.อบต.ทับสวาย

|

          วันที่ 9  มิถุนายน 2564  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เพื่อเป็นการสร้างความสะอาดเรียบร้อยให้กับสถานที่ราชการและสถานศึกษา