กิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน

|

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน