กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 226)

|