กิจกรรมตรวจตลาดนัดสัญจร

|

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดสัญจร เพื่อติดตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)