การให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

|

องค์การบริการส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์  ” เรื่อง การให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ” ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017