การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Jitasa.caer เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์  ” เรื่อง การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Jitasa.caer เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ