การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์  “เรื่อง การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อการบริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่”