การเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัคิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ หน้าสำนักงาน อบต.ทับสวาย

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทับสวาย การเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัคิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ หน้าสำนักงาน อบต.ทับสวาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางเป็นจำนวนมาก งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัยจึงได้ดำเนินดารตั้งจุดตรวจ / จุดบริการประชาชนขึ้น ณ บริเวณวงเวียนทับสวาย ในระหว่างวันที่ 11 เม.ย. – 17 เม.ย. 66 รวม 7 วัน