การรณรงค์ป้องกันและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ/การฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

|