การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever (ASF)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever (ASF)