การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

|

วันที่ 31 มีนาคม 2565 อบต.ทับสวาย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565