การประชุมปรับทัศนคติในการทำงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

|

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดำเนินการประชุมปรับทัศนคติให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้างาน อย่างซื่อสัตว์สุจริต มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ