การจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม)ตำบลทับสวาย ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อบต.ทับสวาย

|