การกำกับดูแลราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตและเนื้อไก่สด

|

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอประชาสัมพันธ์  ” เรื่อง การกำกับดูแลราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตและเนื้อไก่สด ” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค